APLIKACIJE

MOZAIKI

Mozaik področja nastane z lepljenjem posnetih fotografij določenega območja. Fotografije so razpačene, niso pa ortorektificirane (postavljene v koordinatni sistem). Mozaiki so primerni za splošni pregled območja ter promocijo.


 

  

DOF

Digitalni ortofoto določenega območja je mozaik fotografij, ki so tudi ortorektificirane-vsaka točka slike ima svojo koordinato. Natačnost pozicije je odvisna od resolucije snemanja, natačnosti metrične kalibracije ter števila izmerjenih točk na terenu.


 

 
 

DMR-IZRAČUNI VOLUMNOV

S pomočjo stereoparov (fotografije se med seboj prekrivajo za 30-60%) lahko določimo tudi vertikalno dimenzijo prostora ali objektov z relativno dobro natančnostjo.


  

 
 

3D

3D simulacije objektov ali prostora izdelamo na podlagi mozaika ali DOF-a ter panoramskih fotografij iz različnih zornih kotov.  

GEODETSKI NAČRTI

Na osnovi natančno izdelanega DOF posnetka določenega območja lahko izdelamo tudi geodetske načrte v različnih merilih in zahtevano natančnostjo.


  

  

 

 

je inovativna aplikacija za naročanje snemanja iz zraka, ki deluje po sistemu “povej naprej in si znižaj ceno storitve”.
Uporabite aplikacijo in si zagotovite ugodno ceno.