AERO-TERMOGRAFIJA

S pomočjo Aero-termografije, kjer uporabljamo posebno kamero, občutljivo na infra‐rdeči (toplotni spekter) valovanja svetlobe, ki je očesu nevidna posnamemo iz zraka celotno področje ali posamezne objekte.

Nato z analizo posnetkov, ki temeljijo na izmerjenih temperaturnih razlikah, določimo verjetne napake na posameznih objektih ali podamo splošni pregled večjega področja (občine, naselja).


PRODUKTI

AERO-TERMOGRAFSKO SNEMANJE IN ENERGETSKA ANALIZA OBJEKTOV

Večina starejših zgradb je energetsko zelo potratnih, zato predstavljajo velik strošek in tudi hudo obremenitev okolja. Napake se pojavljajo pri komaj zgrajenih objektih zaradi slabe gradnje ali celo uporabe neprimernih materialov.

Veljavni Pravilnik o toplotni zaščiti stavb in učinkoviti rabi energije v stavbah, ki je bil sprejet leta 2002, predpisuje najvišjo toplotno prehodnost U zunanjih sten na 0,8 Wm2K, toplotno prehodnost steklenih površin pa na 1,3 W/m2K.

    
 PREGLED STREH IN ZUNANJIH STEN OBJEKTOV PREGLED STREH IN ZUNANJIH STEN OBJEKTOV 
    

V podjetju Aerovizija d.o.o. izvajamo aero-termografsko snemanje za potrebe energetskih pregledov objektov in na podlagi posnetih fotografij sledijo natančne termografske in energetske študije posameznega objekta, izračuni toplotnih izgub, termičnega indeksa izolacije, ocena koeficienta toplotne prehodnosti, na podlagi katerih se izdelajo sanacijski načrti, ki prinesejo velike energetske prihranke in posledično znižanje stroškov.


UGOTAVLJANJE NAPAK NA SONČNIH ELEKTRARNAH IN ISKANJE NEUČINKOVITIH SONČNIH CELIC Z IR KAMERO IZ ZRAKA

Brez zanesljive sončne elektrarne je njeno delovanje prepuščeno zobu časa. Zagotavljanje optimalnega donosa je najpomembnejši cilj. Zato zgodnje odkrivanje napak omogoča njihovo hitro odpravljanje in zagotavlja maksimalni donos.

    
 

NAPAKE NA SONČNI ELEKTRARNI

NAPAKE NA SONČNI ELEKTRARNI 
    

V podjetju Aerovizija imamo tehnologijo in znanje za nadziranje sončnih celic z IR kamero. Napake neučinkovitih sončnih celic ugotavljamo iz zraka. Že postavljeno sončno elektrarno spremljamo oziroma vršimo nadzor in na podlagi meritev ter analize podatkov omogočimo proizvajalcu oziroma ponudniku opreme na področju sončnih elektrarn, da hitreje in ceneje odpravi reklamacijo.


BIOLOŠKI PROCESI NA DEPONIJAH (JAVNIH ODLAGALIŠČIH, CENTRIH ZA RAVNANJE Z ODPADKI)

Z infrardečo kamero smo sposobni zaznati ključne značilnosti deponij, odlagališč z odpadki.

Temperatura na površini je zaradi mikrobnih aktivnost višja in skupaj z vlago vpliva na biološko stabilnost materiala na samem odlagališču. S pomočjo IR fotografije se ugotavlja lokacija povečane aktivnosti na deponiji.

    
 NADZOR ODLAGALIŠČNADZOR ODLAGALIŠČ 
    

Ker je po predpisih določen monitoring odlagališča tudi po prenehanju obratovanja, je tovrstna oblika nadzora zelo enostavna in učinkovita.


TERMOGRAFSKI NADZOR TOPLOVODOV (DALJINSKEGA OGREVANJA)

Energija vseh oblik postaja izjemno draga. V hladnem delu leta jo večji del uporabimo za ogrevanje prostorov. Najcenejša je tista, ki je ne porabimo, oziroma jo privarčujemo.

Transport toplote po vročevodih predstavlja veliko tveganje za izgube zaradi nekakovostne instalacije, dotrajanega sistema, naravnih dejavnikov in slabega vzdrževanja. Napake je zelo težko odkriti. Pravočasna in lokacijsko natančno določena sanacija je učinkovita, cenovno ugodna in energetsko varčna, na dolgi rok pa prinaša velike prihranke.

Iz zraka je nazor in pregled vročevodov eden izmed najlažjih načinov odkrivanja napak s termografsko kamero, občutljivo na infra‐rdeči (toplotni spekter) valovanja svetlobe. Toplotni kontrasti med vročevodom in tlemi v okolici so dobro vidni, v kolikor se to izvaja v hladnem delu leta.

    
 PREGLED VROČEVODOV (DALJINSKEGA OGREVANJA)PREGLED VROČEVODOV (DALJINSKEGA OGREVANJA) 
    

Iz posnetkov izdelamo IR ‐ DOF (ortofoto načrt). Z analizo načrtov, ki temeljijo na izmerjenih temperaturnih razlikah, določimo verjetne napake zaradi katerih prihaja do "izlivanja" toplote v okolje.

 

 

je inovativna aplikacija za naročanje snemanja iz zraka, ki deluje po sistemu “povej naprej in si znižaj ceno storitve”.
Uporabite aplikacijo in si zagotovite ugodno ceno.