MERITVE ČRNEGA OGLJIKA

  • Črni ogljik povzroča klimatske spremembe in ubija ljudi
  • Vsako leto po svetu zaradi onesnaženega zraka umre 7 miljonov ljudi
  • Črni ogljik povzroča raka pljučne in srčno žilne bolezni
  • Onesnažen zrak v Evropi v povprečju skrajša življenjsko dobo za 8 mesec, v Ljubljani za 12 mesecev, v manjših neprevetrenih kotlinah še veliko več.

RAZLOG:

Mesta v kotlinah so obremenjena s trdimi delci, med katerimi je pomembno onesnaževalo črni ogljik. Viri teh zdravju škodljivih delcev so večinoma promet in individualna kurišča za ogrevanje. Črni ogljik je primarno onesnaževalo, zato je primeren za določanje učinkovitosti ukrepov za zmanjšanje onesnaženosti zraka, saj je neposredno povezan z viri in se v atmosferi ne spremeni.


Onesnaženje s črnim ogljikom v kotlinahKer je emisije črnega ogljika relativno enostavno zmanjšati, lahko v zelo kratkem obdobju vplivamo na izboljšanje kvalitete zraka in s tem življenjskega okolja. Hkrati pomembno zmanjšamo stroške zdravljenja, povezane z onesnaženim zrakom.


CILJ:

Z raziskavo določimo obseg onesnaženja s črnim ogljikom v zimskem in letnem času, izmerimo količinski prispevek različnih virovonesnaženja ter ugotovimo regionalni vpliv na lokalne koncentracije. Z izračunom produkcije črnega ogljika dobimo parameter, s katerim spremljamo učinkovitost sprejetih ukrepov za izboljšanje kvalitete zraka


Zaradi geografske razgibanosti Slovenije ima vsaka občina specifične probleme z onesnaženjem, zato meritve črnega ogljika prilagojen lokalnim razmeram.


Pokličite nas na razgovor.

 

 

je inovativna aplikacija za naročanje snemanja iz zraka, ki deluje po sistemu “povej naprej in si znižaj ceno storitve”.
Uporabite aplikacijo in si zagotovite ugodno ceno.