info@aerovizija.com
+386 51 605 722

VEČJI PROJEKTI

TERMOGRAFSKO AEROSNEMANJE VROČEVODNEGA OMREŽJA 2014/2015

Naročnik: Energetika Ljubljana, d.o.o. 

Projekt je zajemal termografsko aerosnemanje vročevodnega omrežja Energetike Ljubljana s termografsko kamero iz zraka, izdelavo termogramov in IR-DOF. Vročevodno omrežje Energetike Ljubljana, ki smo ga posneli se razprostira na območju mesta Ljubljana v skupni dolžini 260 km in je v večjem delu izvedeno pod zemljo v vročevodnih kinetah z vgrajenimi in naknadno izoliranimi jeklenimi cevmi ali z neposrednim polaganjem predizoliranih cevovodov v zemljo. V manjšem obsegu je vročevod izveden nadzemno ali v podzemnih vročevodnih kolektorjih. Snemanje smo izvedli v primernih meteoroloških pogojih, ko je bila zunanja temperatura pod 0 °C, v velikosti resolucije enega "piksla" 20cm.

Na osnovi termogramov je bil izdelan in predan naročniku barvni IR DOF, ki je umeščen v prostor po projekciji Gauss Krueger - Ljubljana oziroma po evropskem koordinatnem sistemu (ETRS). Naročnik je prejel tudi termograme -  barvne IR posnetke celotnega vročevodnega omrežja iz zraka, ki so v obliki, da jih je možno pregledovati in obdelovati v primernem programskem orodju. Orto-rektoficirani posnetki termogramov so se izkazali kot 100% natančna metoda pri odkrivanju napak na vročevodnem omrežju.


AEROSNEMANJE TER IZDELAVA BARVNIH ORTOFOTO POSNETKOV OBMOČIJ POŠKODOVANIH GOZDOV PO ŽLEDOLOMU V MESECU FEBRUARJU 2014

Naročnik: Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije

Za naročnika smo izvedel aerosnemanje ter izdelavo digitalnih barvnih ortofoto posnetkov območij poškodovanih gozdov po žledolomu v mesecu februarju 2014. Projekcija digitalnih barvnih ortofotov poškodovanih območij je bila umeščena v prostor po slovenskem Gauss Krueger-jevem sistemu oz. v matematičnih koordinatah. Resolucija snemanja: 20 cm (M 1:2000), format: tif RGB, tfw 

Površina poškodovanih gozdov, ki smo jih na zahtevo naročnika posneli je bila preko 3.800 km2.


Karta zledoloma 2014

        Trnovski gozd 2014